Monipuolista juridiikkaa luottamuksella.

Palvelut

Asianajotoimisto Jungner Oy palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä laaja-alaisesti hyvää asianajotapaa noudattaen.

Rikosoikeus

Avustamme sekä rikoksen uhreja että rikoksesta epäiltyjä kaikissa rikosasioissa aina esitutkinnasta oikeudenkäyntiin ja mahdollisten vahingonkorvausten perintään saakka.

Perheoikeus

Avustamme lapsen huoltoon ja elatukseen sekä tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa. Hoidamme myös lapsen huostaanottoa koskevia asioita hallinto-oikeudessa.

Avustamme aviovarallisuuteen ja perintöön liittyvissä asioissa. Teemme perunkirjoitukset, ositukset ja perinnönjaot sekä laadimme erilaisia asiakirjoja esimerkiksi testamentteja, avioehtosopimuksia ja lahjakirjoja.

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Riidat syntyvät yleensä sopimusrikkomuksista ja niihin liittyvistä korvausvaatimuksista. Riita-asioissa ensisijainen ratkaisutapa on riidan sopiminen. Aina neuvottelemalla ei kuitenkaan päästä osapuolten välillä sovinnolliseen ratkaisuun, jolloin asia ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa tai esimerkiksi välimiesmenettelyssä.

Meillä on pitkä kokemus riidan ratkaisusta ja oikeudenkäynneistä sekä yleisissä tuomioistuimissa että esimerkiksi välimiesoikeudessa.

Muut

Asianajotoimisto on toiminut työsuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä niin työntekijän kuin työnantajan avustajana.

Olemme avustaneet yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä ja erilaisissa yritysjärjestelyihin liittyvissä tilanteissa sekä erityyppisten sopimusten kuten osakassopimusten laatimisessa.

Mikäli toimistomme ei katso voivansa hoitaa toimeksiantoa, pyrimme neuvomaan yhteydenotossa kyseiseen alaan erikoistuneeseen asianajajaan.

Sanna Jungner
monipuolinen juristi Oulusta

Sanna on valmistunut vuonna 2002 Helsingin yliopiston oikeusteellisestä tiedekunnasta ja toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Sanna Jungner on hoitanut asianajollisia toimeksiantoja vuodesta 2009 lukien, erityisesti rikosoikeuden ja lapsioikeuden alalla. Suomen asianajoliiton jäsen Sanna Jungner on ollut vuodesta 2016.

Sanna Jungnerilla on taito ymmärtää asiakkaan tarpeita ja löytää paras mahdollinen ratkaisu tilanteeseen inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Kustannukset

Maksuton yhteydenotto

Alkuneuvottelu sähköpostilla tai puhelimitse tilanteenne kartoittamiseksi on aina maksuton. Alkuneuvottelussa kartoitetaan oikeussuojan tarpeenne ja annetaan tarvittaessa kustannusarvio.

Parhaiten tavoitat meidät sähköpostitse, koska olemme usein päivisin oikeudenkäynneissä.

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Oikeusturvavakuutus korvaa yleensä oikeudenkäyntikulusi vakuutuksen omavastuuta lukuun ottamatta riita-asioissa ja rikosasioissa tilanteessa, missä olet asianomistajan asemassa eli rikoksen uhri.

Selvitämme oikeusturvavakuutuksen voimassaolon sekä korvausasiat vakuutusyhtiönne kanssa.

Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole, yksityishenkilöllä voi olla oikeus oikeusapuun valtion varoista, jolloin valtio korvaa oikeudenkäyntikulusi joko osittain tai kokonaan. Selvitämme mahdollisen oikeutesi oikeusapuun valtion varoista.

Palkkio

Laskutus perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan.

Tuntiveloitus on 180-240 € + alv. Tuntiveloitus määräytyy toimeksiannon laajuudesta ja laadusta sekä aikataulusta.

Sanna Jungner
ASIANAJAJA
+358 400 990 960
toimisto@jungner.fi